ชนะเลิศระดับชาติ การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
“ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ” สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ระหว่างวันที่26-28 มกราคม 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
โดย (1.)เด็กชายรัฐเขตต์ ในเมือง ม.2/4
(2.)เด็กชายอภิวัฒน์ เจริญสุข ม.3/5
(3.)เด็กชายกฤตพันธุ์ อุตตมไพศาล ม.3/4
ครูที่ปรึกษา ครูชนาธิป ปะทะดวง

Advertisements